Hlavní informace

Historie fakulty Fakulta technické a jaderné fyziky byla založena jako součást Univerzity Karlovy v roce 1955 v rámci československého jaderného programu. Začínala se třemi katedrami, v jejichž čele stáli přední čeští vědci s mezinárodním renomé: katedru jaderné fyziky vedl Václav Petržílka, jaderné chemie František Běhounek a katedru jaderného inženýrství Bohumil Kvasil. U zrodu fakulty stály další osobnosti: Vladimír Majer, Václav Votruba a Čestmír Šimáně. Ještě před tím, než promovali první inženýři, se fakulta v roce 1959 formálně přesunula z Univerzity Karlovy na České vysoké učení technické v Praze. Fakulta vznikla jako vědecko-výzkumné a pedagogické centrum a vždy sdružovala velmi náročné obory. V České republice založila a zasloužila se o rozvoj mnoha oborů. Stála také za rozvojem technologií, jako jsou třeba rubínové a medicínské lasery, vakuová technika, fraktografická analýza či kvantová optika apod. Na fakultě byly také vyvinuté, zkonstruované, rozmístěné a řízené mezinárodní navigační laserové stanice pro měření vzdálenosti umělých družic Země. Ty byly a dodnes jsou rozmístěny v Egyptě, Bolívii, Ekvádoru, na Kubě, v Rusku, Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Indii či Vietnamu.

  • 1955 založení Fakulty technické a jaderné fyziky jako součásti Univerzity Karlovy
  • 1956 fakulta získává budovu v Břehové ulici v centru Prahy
  • 1959 fakulta se stává součástí ČVUT
  • 1960 promuje prvních 63 inženýrů
  • 1968 změna názvu fakulty na současný: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
  • 1978 otevření areálu V Holešovičkách (Troja)
  • 1990 spuštění školního jaderného reaktoru VR-1 1992 fakulta získává budovu v Trojanově ulici
  • 1995 rozšíření o detašované pracoviště v Děčíně
  • 1995 vznik Studentské unie při FJFI 2007 fakulta získala školní termojaderný fúzní reaktor tokamak Golem
  • 2018 zahájena příprava na vybudování druhého výukového štěpného jaderného reaktoru VR-2.