Hlavní informace

Vedoucí katedry:

prof. Dr. Ing. Ivan Richter

Zástupce vedoucího katedry:

doc. Dr. Ing. Milan Šiňor 

doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D. 

Tajemnice katedry:

Bc. Radka Mika Havlíková

Sekretářka katedry:

Lucie Žárová

Hospodářská pracovnice:

Dita Pokorná