Hlavní informace
# Rámcové téma práce Školitel / školitel specialista Student(ka)
FI_KLFF01 Koherentní záření elektronů při interakci s intenzivními laserovými pulzy doc. Klimo / Dr. Gelfer (ELI ERIC)  
FI_KLFF02 Interakce laserového záření s plazmatem v kontextu přímého zapálení inerciální fúze doc. Klimo / prof. Tikhonchuk (ELI ERIC)  
FI_KLFF03 Generace vysokých harmonických frekvencí a aplikace v pokročilých dvousvazkových a dvoupulzových schématech Dr. Hort (ELI ERIC) / Ing. Nejdl  
FI_KLFF04 Plazmový zdroj rentgenového záření s ultrakrátkými impulzy Ing. Nejdl / Ing. Parkman (ELI ERIC)  
FI_KLFF05 Nové typy aktivních vláken pro vláknové lasery s vysokým výkonem doc. Peterka (ÚFE) / prof. Kubeček  
FI_KLFF06 Laditelné pevnolátkové lasery v blízké a střední infračervené oblasti Ing. Šulc  
FI_KLFF07 Photon counting with time magnification prof. Procházka / Ing. Kodet (TU Munich)  
FI_KLFF08 Detektory jednotlivých fotonů pro laserové měření vzdálenosti a sledování kosmické tříště Ing. Blažej / prof. Procházka  
FI_KLFF09 Metody pro jednofotonovou synchronizaci časových stupnic Ing. Blažej / prof. Procházka  
FI_KLFF10 Perspektivní nanofotonické a nanoplazmonické struktury a v nich probíhající efekty prof. Richter  
FI_KLFF11 Laserem vytvořené funkční povrchy pro biotechnologické aplikace prof. Jelínková / Ing. Flimelová (HiLASE)  
FI_KLFF12 Flexibilní Laser Shock Peening doc. Pína / Ing. Kaufman (HiLASE)  
FI_KLFF13 Pokročilé numerické metody pro hydrodynamické simulace plazmatu doc. Kuchařík  
FI_KLFF14 Improving stability of high average power laser systems Dr.Bakule / Ing. Frank   
       
# Rámcové téma práce Školitel / školitel specialista Student(ka)
KT_KLFF01 Koherentní záření elektronů při interakci s intenzivními laserovými pulzy doc. Klimo / Dr. Gelfer (ELI ERIC)  
KT_KLFF02 Generace vysokých harmonických frekvencí a aplikace v pokročilých dvousvazkových a dvoupulzových schématech Dr. Hort (ELI ERIC) / Ing. Nejdl  
KT_KLFF03 Plazmový zdroj rentgenového záření s ultrakrátkými impulzy Ing. Nejdl / Ing. Parkman (ELI ERIC)  
KT_KLFF04 Neklasické kvantové stavy světla a možnosti jejich aplikací prof. Richter  
KT_KLFF05 Kvantové efekty ve fotonických a plazmonických strukturách prof. Richter