Hlavní informace
 • Femtosekundový laser (10 mJ, 65 fs, 10 Hz) s vakuovou interakční komorou
 • Femtosekundový Ti:Sapphire laserový systém
 • Speciální laserové systémy generující záření ve viditelné a infračervené oblasti vlnových délek
 • Laserový družicový radar v Helwan, Egypt provozovaný ve spolupráci s Egyptskou akademií věd
 • EUV laser typu kapilární výboj
 • Průmyslový tomograf, 420 kV
 • Rtg spektrometr Amptek
 • Rtg lampa Amptek
 • XUV CCD kamera Greateyes GigE GE 2048 2048 BI
 • Vakuová soft X-Ray CCD kamera
 • Osciloskopy s vysokým frekvenčním pásmem – LeCroy SDA9000 (9 GHz) a SDA13Zi (13 GHz)
 • Počítačový cluster pro paralelní a intenzivní výpočty (7x server s 2 procesory Intel Xeon Gold 5218 se 16 jádry a 192 GB RAM; vysokokapacitní úložiště s kapacitou 100 TB, vše propojeno sítí Ominpath 100 Gbps