Hlavní informace

 Bakalářský studijní program FYZIKÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ se specializací:

  • Laserová technika a fotonika 
  • Počítačová fyzika 

Magisterský studijní program FYZIKÁLNÍ ELEKTRONIKA se specializací: 

  • Laserová fyzika a technika
  • Fotonika 
  • Počítačová fyzika 

Doktorský studijní program:

  • Kvantové technologie 
  • Aplikace přírodních věd, obor Fyzikální inženýrství