Hlavní informace

Bakalářský studijní program FYZIKÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ se specializací:

Magisterský studijní program FYZIKÁLNÍ ELEKTRONIKA se specializací:

  • Laserová fyzika a technika - studenti získají vědomosti v oblasti studia a technického využití laserových generátorů, koherentních svazků laserů, nelineární optiky.
  • Fotonika - připraví studenty v oblasti moderní fotoniky, optiky a fotonických(nano)struktur, jejich návrhů a specializací.
  • Počítačová fyzika - poskytuje rovnocenné vědomosti v oblasti fyzikálních základů špičkových technologií, jako je fyzika laserového plazmatu a inerciální fúze, v oblasti moderní počítačové vědy a numerických simulací fyzikálních systémů.

Studijní programy, na jejichž výuce se KLFF podílí:

  • Bakalářský studijní program FYZIKÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ se specializací Fyzika plazmatu a termojaderné fúze
  • Bakalářský studijní program KVANTOVÉ TECHNOLOGIE 
  • Magisterský studijní program FYZIKA PLAZMATU A TERMOJADERNÉ FÚZE 
  • Magisterský studijní program KVANTOVÉ TECHNOLOGIE 
  • Magisterský studijní program APLIKACE INFORMATIKY V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH